יש לנו 13 אורחים ו-אין רשומים מחוברים

תושבים למען רכס נשר ההיסטורי