יש לנו 52 אורחים ו-אין רשומים מחוברים

תושבים למען רכס נשר ההיסטורי