יש לנו 29 אורחים ו-אין רשומים מחוברים

תושבים למען רכס נשר ההיסטורי